K y b e r b e z p e c n o s t . c z

Popis:

Český Web mapujúci bezpečnostné hrozby a incidenty v oblasti IT.

C y b e r s e c . s k

Popis:

Slovenský Web venujúci bezpečnostnej politike na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti IT.